.

Vår passion är hästräning med positiv förstärkning

Kärt barn har många namn. Om man nu kallar det motivationsträning, klickerträning, R+-träning eller relationsträning, bakgrunden är densamma. Inlärningen baseras på positiv förstärkning.

Vi har valt namnet motivationsträning för att den ger en påfallande skillnad i just motivation och inställning till träning från både häst och tränare.

MOTIVATIONSTRÄNING FÖR HÄST

Vill du träna din häst på det effektivaste sättet med minimalt slitage och mest motivation?

Få en glad och stark häst och en relation ni kan njuta av i många år som inte är på hästens bekostnad?

Inom nästan all djurhantering har synen på inlärning idag förändrats ifrån dominans till belöningsbaserad. Denna förändring håller på att ske även inom hästvärlden och det finns många fördelar.

En anledning till förändringen är den nya forskningen inom området, men också att elitryttare inom olika grenar har presterat i dom högre klasserna som ett resultat av belöningsbaserad träning. Det finns en växande förståelse inom hästvärlden att större fokus måste ligga på att hästen har det bra även när den arbetar med oss.

VAD ÄR MOTIVATIONSTRÄNING?

Motivations- eller klickerträning baseras på Skinners princip av operant inlärning. Den principen säger att ett beteende visas oftare ju mer det följs av positiva konsekvenser.

Vad som räknas som positiv konsekvens är beroende på individen, den ena gillar foder, en annan kel/mys och en tredje uppskattar bus och lek.

Man får testa sig fram och värdera belöningarna för varje individ.

Varför använder vi en markör (ex klicker)?

Viktigt för lärandet genom framgång är att belöningen följer omedelbart på det önskade beteendet. Bara då förknippar hjärnan det och djuret vet vad det belönas för. Själva tidsspannet är kortare desto komplexare beteenden som önskas. Det kan handla om tiondelar av en sekund.

Även om det går att träna djur utan klicker är träningen mycket effektivare om man använder en markör.

Markören, eller klickern är ingen belöning i sig utan överbryggar tiden mellan rätt beteende (klick!) och belöningen.

Klickerakademin, kurser och seminarier

 

Inlärning utan stress

Två professionella hästtränare, ett utbildningssystem och år av erfarenhet.  

.